Πυροσβεστικές Εγκαταστάσεις

Τα Πυροσβεστικά συγκροτήματα κατασκευάζονται σύμφωνα με τις προδιαγραφές της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, τα διεθνή πρότυπα & την εξέλιξη της σύγχρονης τεχνολογίας

.

Παραδίδονται πλήρη, συναρμολογημένα αφού έχουν υποβληθεί σε όλους τους απαραίτητους ελέγχους & ρυθμίσεις.

Αναλαμβάνουμε

 • Ειδικά δίκτυα
 • Κατασκευή & τοποθέτηση Πυροσβεστικών συγκροτημάτων
 • Εγκαταστάσεις πυρασφαλείας
 • Πλήρες service

Εξυπηρετούμε

 • Εργοστάσια – Βιομηχανίες
 • Δημόσια & ιδιωτικά πολυώροφα κτίρια.
 • Νοσοκομεία.
 • Τουριστικές & Ξενοδοχειακές εγκαταστάσεις.
 • Σταθμοί αυτοκινήτων.
 • Κινηματογράφοι, θέατρα & συναυλιακοί χώροι.
 • Super Markets.
 • Εκπαιδευτικά ιδρύματα & σχολεία

Ειδικότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΟ ΣΚΕΛΟΣ: Τροφοδοτεί το δίκτυο με νερό στην απαραίτητη πίεση. Εκκινεί αυτόματα όταν η πτώση πίεσης είναι μεγάλη & σταματά αυτόματα με την αποκατάσταση της πίεσης στο δίκτυο, μετά το κλείσιμο της βάνας (πιεσοστατικός έλεγχος). Αποτελείται από αντλία φυγόκεντρη, μονοβάθμια ή πολυβάθμια οριζόντιας ή κατακόρυφης διάταξης, προσαρμοσμένη μέσω ελαστικού συνδέσμου σε ηλεκτροκινητήρα μη συγχρονισμένο, βραχυκυκλωμένου δρομέα, 400/690V, 50Hz, 2.900 ή 1.500 σ.α.λ.

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΚΙΝΗΤΟ ΣΚΕΛΟΣ: Τροφοδοτεί το δίκτυο με νερό στην απαραίτητη πίεση. Εκκινεί αυτόματα όταν διακοπεί η παροχή ηλεκτρικού ρεύματος ή όταν η πτώση πίεσης είναι μεγάλη & σταματά αυτόματα με την αποκατάσταση της πίεσης στο δίκτυο μετά το κλείσιμο της βάνας (πιεσοστατικός έλεγχος). Αποτελείται από αντλία φυγόκεντρη, μονοβάθμια ή πολυβάθμια, προσαρμοσμένη μέσω ηλεκτρικού εκκινητή (μονοκύλινδρο ή πολυκύλινδρο), (αερόψυκτο ή υδρόψυκτο 2.900 σ.α.λ.), με απ’ ευθείας ψεκασμό, μπαταρία 12 ή 24V & δοχείο καυσίμου για τετράωρη συνεχόμενη λειτουργία.

ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΟ ΣΚΕΛΟΣ: Τροφοδοτεί το δοχείο διαστολής & συμπληρώνει το δίκτυο με πίεση. Εκκινεί αυτόματα, πρώτο στη σειρά, όταν υπάρχουν διαρροές & η πτώση πίεσης είναι μικρή (πιεσοστατικός έλεγχος). Αποτελείται από αντλία φυγόκεντρη μονοβάθμια ή πολυβάθμια οριζόντιας ή κατακόρυφης διάταξης, προσαρμοσμένη μέσω ελαστικού συνδέσμου σε ηλεκτροκινητήρα ασύγχρονο, βραχυκυκλωμένου δρομέα, 400V, 50Hz, 2.900 ή 1.500 σ.α.λ.

Scroll to Top