Υδραυλικές Εγκαταστάσεις - Καλοριφερ

Μελετούμε τόσο τους ιδιωτικούς όσο και τους επαγγελματικούς σας χώρους και πραγματοποιούμε άμεσα εργασίες αποκατάστασής του δικτύου ύδρευσης σας, επιδιορθώνοντας την οποιαδήποτε βλάβη των υδραυλικών σας εγκαταστάσεων.

Τοποθετούμε και συντηρούμε καλοριφέρ, καυστήρες και λέβητες και πραγματοποιούμε πάσης φύσεως θερμοϋδραυλικές εργασίες.

Βρύσες που στάζουν, καζανάκια που τρέχουν, διαρροές σε θερμοσίφωνες, υγρασίες, βλάβες στις σωληνώσεις, φραγμούς και ότι άλλο σας ταλαιπωρεί, μετά την επίσκεψη μας θα είναι παρελθόν.

Τοποθετούμε και συντηρούμε καλοριφέρ, καυστήρες και λέβητες και πραγματοποιούμε πάσης φύσεως θερμοϋδραυλικές εργασίες.

Βρύσες που στάζουν, καζανάκια που τρέχουν, διαρροές σε θερμοσίφωνες, υγρασίες, βλάβες στις σωληνώσεις, φραγμούς και ότι άλλο σας ταλαιπωρεί, μετά την επίσκεψη μας θα είναι παρελθόν.

Φροντίζουμε για την προστασία των επιχειρήσεών σας ελέγχοντας τα συστήματα πυρασφάλειας και μεριμνώντας για την συντήρηση και ανανέωσή τους. Προβαίνουμε σε μηνιαίες και ετήσιες συντηρήσεις τηρώντας αυστηρά τα συμφωνηθέντα χρονοδιαγράμματα.

Αναλαμβάνουμε

 • Υδραυλικές εργασίες
 • Υδραυλικές εγκαταστάσεις πάσης φύσεως
 • Συντηρήσεις και επιδιορθώσεις δικτύων ύδρευσης
 • Καζανάκια, βρύσες, λεκάνες (εγκατάσταση και αντιμετώπιση διαρροών)
 • Τοποθέτηση στους τοίχους (χωνευτά) είδη υγιεινής και μπαταρίες
 • Ηλιακοί θερμοσίφωνες Καλοριφέρ
 • Εσωτερικές και εξωτερικές υδραυλικές σωληνώσεις πάσης φύσεως
 • Ειδικά υδραυλικά δίκτυα Ανακαινίσεις – Μετατοπίσεις

Εξυπηρετούμε

 • Μονοκατοικίες
 • Πολυκατοικίες
 • Επαγγελματικούς χώρους
 • Εργοστάσια-Βιομηχανίες
 • Ξενοδοχειακές μονάδες
 • Νοσοκομεία-Ιδρύματα
 • Εκπαιδευτικά ιδρύματα
 • Κοινότητες-Δήμους
 • Πλοία
Καυστήρες Παντός Τύπου

Τα συνεργεία της ECO HELLAS.LTD αποτελούνται από τεχνικούς, αδειούχους του Υπουργείου Ανάπτυξης, που διαθέτουν γνώση, εμπειρία και τον απαραίτητο μηχανολογικό εξοπλισμό ώστε να εξασφαλίζουν την ασφαλή και σίγουρη λειτουργία του συστήματος κεντρικής θέρμανσης χωρίς βλάβες κατά την διάρκεια του χειμώνα. Παραδίδουν καυστήρες με τέλεια ρύθμιση για την μέγιστη θερμική απόδοση και οικονομία στην καύση.

ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΥΜΕ

 • επισκευή καυστήρων
 • συντήρηση καυστήρων
 • συντήρηση λεβήτων
 • υγρών – αερίων καύσιμων

Έκδοση πιστοποιητικού (τα όποια είναι υποχρεωτικά από το υπουργείο βιομηχανίας)

 

Scroll to Top