Έργα

Eco Hellas Ltd, βρισκόμαστε άμεσα εκεί, για να επιλύσουμε θέματα υδραυλικών εγκαταστάσεων και πυρασφάλειας. Υψηλού επιπέδου υπηρεσίες σε τιμές εξαιρετικά οικονομικές.

Καθαρισμός & Ανάπλαση Παραλιών

Πυροσβεστικές Εγκαταστάσεις

Υδραυλικές Εγκαταστάσεις - Καλοριφέρ

Αφοδευτήρια - Πάρκα σκύλων

Οικίσκοι - Κάδοι ανακύκλωσης

Scroll to Top